Over mij

Veranderen is een hele kunst

Transformatie vraagt veel van de organisatie en de mensen die de organisatie vormen.
Ik begeleid mensen en organisaties bij wezenlijke verandering en zet daarbij graag originele interventies in. De kracht van het beeld, vaak voorbij de woorden, gebruik ik als coachingsinstrument en om te faciliteren en communiceren. Belangrijke peilers in mijn werkwijze zijn het ontdekken van drijfveren en kernwaarden, het formuleren van een gezamenlijke ambitie en focus en zeker ook werken met weerstand.

Wat voeg ik toe?

Ik breng mee: een helder gevoel voor en kennis en ervaring van organisatieontwikkeling, verandercommunicatie, faciliteren, coachen en systemisch werk. Belangrijke thema’s in mijn leven en loopbaan: kunst en cultuur, historie, duurzaamheid en dienstverlening, intrinsieke motivatie, vakmanschap en leiderschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ik werk het liefst voor de publieke zaak. Ik heb ervaring met complexe verandertrajecten bij ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en NGO’s. Soms op strategisch niveau met bestuurders en directieteams, soms op tactisch niveau met teams, soms individueel. Ik beweeg makkelijk tussen verschillende niveaus en ik steek graag de handen uit de mouwen.

Wanneer zet je me in?

Je zet me in als het complex is, als er weerstand is, als het niet vanzelf gaat, als er verschillende belangen zijn. Veranderen is een hele kunst. Als het gemakkelijk was, was het al gebeurd. Dan heb je mij niet nodig. Maar als het complexer wordt, dan is het fijn als er iemand meekijkt. Ik stel het belang van het team voorop boven dat van het individu. Ik breng altijd de bedoeling van de organisatie in en dus ook het belang van de klant, burger of cliënt. Het is soms moeilijk om de pijn uit het verleden onder ogen te zien. Maar dat geeft wel de ruimte die nodig is om te veranderen. Het lucht op. En soms moeten er dingen veranderen die lastig te communiceren zijn. Of zorgen voor een gevoel van tekortschieten, schaamte of falen. Ook daarin begeleid ik.

Vertragen

Een ander element wat ik inbreng als het lastig wordt, is vertragen. Even stil staan: wat gebeurt hier eigenlijk? Zit jij op zo’n punt en wil je met mij van gedachten wisselen over de transformatie van je organisatie, over het ontwikkelen van je visie en strategie, of wil je ervaren wat ik als veranderkunstenaar voor jou, je team of je organisatie kan betekenen, neem dan contact op.

Volgens anderen

  • De kracht van Aletha is haar zachte invoelingsvermogen en haar puurheid in combinatie met haar rust. Ik heb Aletha mogen meemaken als begeleider en ik heb dit als prettig en inzichtgevend ervaren. Aletha biedt een veilige bedding waar emoties vrij mogen stromen. De sfeer in de hele groep voelde prettig. Een aanrader! – EvL
  • Aletha is een goede strategisch adviseur. Ze is zeer toegankelijk, down to earth en zeer betrokken. Ze is in staat in korte tijd de organisatie te doorgronden en komt met passende adviezen. Daarnaast is ze niet te beroerd om ook haar handen uit de mouwen te steken, hiermee wint ze enorme goodwill bij de collega’s. – MP
  • Haar aanbod om voor mij een visual te maken ter ondersteuning van een pitch heb ik met beide handen aangegrepen. Tijdens ons gesprek, dat als input moest dienen voor de visual, luisterde ze niet alleen naar mijn verhaal maar wist ze ook de juiste vragen te stellen waardoor ze de essentie van het verhaal weet om te zetten in een korte en krachtige visual. Helemaal happy met het resultaat! Dank je wel voor je tijd, je adviezen en de geweldige tekening Aletha. – TH