Veranderkunst

Wil je een eigen aanpak om een transitie te realiseren? Sta je open voor een proces waarvan je van te voren niet kunt afspreken waar je precies op uit komt? Waarbij eigenaarschap, gelijkwaardigheid en verbinding belangrijke elementen zijn? Waarbij je bereid bent om de geldende patronen te bevragen – en vooral om het sámen te doen?

Dan wil ik de veranderkunstenaar zijn die met dit canvas aan de slag gaat. Waarom veranderkunstenaar? Omdat veranderen een hele kunst is, omdat de traditionele veranderkundige aanpak heel vaak niet het beoogde effect heeft en omdat ik als kunstenaar echt anders naar de wereld kijk. Dat terwijl ik meer dan 30 jaar ervaring binnen de overheid en diverse maatschappelijke organisaties heb, waardoor ik meerdere perspectieven goed met elkaar kan verbinden.

Veranderkunst kun je op de volgende manieren uitnodigen, of te wel: deze rol kan ik op me nemen:

Procesbegeleider

Het liefst werk ik als aanjager, bevrager en mogelijkmaker. Met mandaat om alles en iedereen in de hele organisatie in te zetten. Soms heet dat programmamanager, soms procesbegeleider, soms creatief directeur. Projectleider en kwartiermaker komt ook nog steeds voor. Het liefst werk ik met een regieteam waarin iedereen er zelf voor gekozen heeft daaraan deel te nemen, los van formele rol of taak.

Dwarsdenker

Soms ook buitenbeentje of kunstenaar geheten. Soms wil je die aan je team toevoegen omdat jij dat talent niet hebt. Je bent welkom hoor! Welk talent heb jij en wat kan ik van jou leren?

Verandercommunicatie

In verandertrajecten is aandacht voor communicatie tussen management en medewerkers broodnodig. Ik begin bij het begin: managers nemen hun leiderschap en dus hun communicatieverantwoordelijkheid serieus, medewerkers vinden een luisterend oor. Vertrouwen bouwen is essentieel. Communicatie is van iedereen en alles is communicatie. Je haalt mij erbij als je onvoldoende tijd of capaciteit hebt, als je op een blinde vlek of blokkade stuit of als het gewoon (nog) niet je fort is. Ik luister, vertaal, ontwar, verbind en leg uit. Eigenlijk organiseer ik ontmoetingen.

Ik ontwikkel samen met de organisatie stap voor stap de aanpak. Dat betekent soms strategisch schaken, maar ook goed luisteren naar wat er nodig is en steeds aansprekende interventies organiseren om iedereen aangehaakt te krijgen. En te houden.

Visuele communicatie

In transitietrajecten is het gebruik van visuele communicatie helpend. Om elkaar te leren begrijpen, om een gezamenlijke nieuwe taal te ontwikkelen, om dingen aan elkaar duidelijk te maken, om abstracte zaken concreet te maken. Het helpt tegenstellingen te verkleinen en om te verbinden.
Ik teken graag om én kan het transitieproces visueel faciliteren. De ontspanning die met tekenen gepaard kan gaan – ja, weerstand maakt altijd deel uit van verandering – is natuurlijk mooi meegenomen.

Systemisch werk

Doordat ik geschoold ben in familie- en organisatieopstellingen, kijk ik ook met een systemische blik naar je veranderproces. Ik kan je helpen om patronen en blokkades zichtbaar te maken. Met de koffiekopjes op tafel, of met een tekening, krijg je inzicht in de onderstroom. Vraag je je af waarom iets steeds niet lukt, waarom je in kringetjes loopt of waarom die afdeling altijd dwars ligt? Dat zijn prachtige vragen voor systemisch werk.

Programmamaker, curator, galeriehouder, collagemaker

Omdat ik het niet kan laten, ben ik ook nog graag de museumeducator waartoe ik ooit opgeleid ben. Daar leerde ik namelijk wat verbinden is, wat de kracht van een goed verhaal is, hoe belangrijk geschiedenis is, hoe culturen zichzelf vormen en dat creatiekracht de mens eigen is. En dat gebruik ik als veranderkunstenaar dus ook.

Veranderkunst dus

Altijd uniek. Omdat jij dat bent, je verhaal, je situatie, je organisatie. Veranderen is een hele kunst!

Ontmoeten

Wil je me ontmoeten om te ervaren of ik iets voor je kan betekenen? Graag kijk ik met je mee en onderzoeken we samen hoe de eerste stap met veranderkunst eruit kan zien.

De kleine letters

Natuurlijk heb ik ook algemene voorwaarden. Je kunt maar duidelijk zijn.